2016-2017 Yaz Döneminde Yaz Okulu'ndan önce ve sonra staj yapacak örencilerin ekteki dilekçeyi doldurarak Bölüm Sekreterlii'ne teslim etmeleri gerekmektedir. (Yaz Okulu'na kat覺lmayacak örencilerin dolurmalar覺 gerekmemektedir) Dilekçe Örnei

Sigorta Randevusu için t覺klay覺n

2017 y覺l覺nda staj yapacak örencilerin 12.05.2017 tarihine kadar insurance sekmesindeki sigorta  formunu  eksiksiz dolrumalar覺 gerekmektedir.Stajlar 5.6.2017 tarihinden önce balayamazlar. Tarihlerin belirlenirken bu hususun dikkate al覺nmas覺 gerekmektedir.

 

Edited : 10.05.2017

Read Summer practice booklet carefully before writing your report.

Summer practice booklet

SUMMER TRAINING REPORT SUBMISSION PROCEDURE For ME 200

SUMMER TRAINING REPORT SUBMISSION PROCEDURE For ME 300


Approved Companies For Summer Training List 17.05.2016

 

2015-2016 yaz dönemi Hidromek staj覺n覺 yapacak ogrencilerin dikkatine!!!
-ilk ve ikinci staj覺n覺 yapacak 2. ve 3. s覺n覺f örencilerinin _31 MAYIS 2016_ tarihi akam覺na kadar aa覺da verilen belgeleri bölümsekreterliine teslim etmesi gerekmektedir. Ayr覺ca teslim s覺ras覺nda
staj tarihi bilgileriniz de taraf覺n覺za iletilecektir.
襤stenen Belgeler:
*Örenci Belgesi
*Transkript
*Zorunlu Staj Belgesi
*SGK Bildirgesi
*Garanti Bankas覺ndan açt覺r覺lm覺 hesap numaras覺 Bunlar覺n d覺覺nda i önlüü ve çelik burun ayakkab覺 temin edilmesi istenmektedir.